pondelok 1. marca 2021

Z tretieho sveta medzi elitu - Lee Kuan Yew (recenzia)

Čítať takéto (auto)biografické knihy nie je vôbec jednoduché, preto aj táto publikácia je beh na dlhšiu trať, nakoľko jednotlivé údaje musíte spracovať postupne, keďže v priebehu jednej kapitoly je ich dostatok.

Z tretieho sveta medzi elitu sa zameriava na úspešný príbeh Singapuru, môžeme povedať, že aj na istý manuál, ako zriadiť štát, ktorý bude prosperovať. Už svojou hrúbkou naznačuje, že sa autor posnaží z vlastného pohľadu priniesť rôzne fakty a udalosti, ktoré viedli k tomu, aby sa zo Singapuru stal taký štát, akým je teraz.

Celá história sa začína v roku 1965, keď sa tento mestský štát rozhodne vyhlásiť nezávislosť v rámci Malajzie, pričom väčšina obyvateľov bola na prahu chudoby. Ako sa z takéhoto zriadenia stalo také silné impérium opisuje dlhoročný premiér Lee Kuan Yew v tejto knihe.

Autor zahlcuje čitateľa faktami, rokmi, udalosťami, rôznymi osobnosťami a všetko podáva do hĺbky. Snaží sa o akési pochopenie jeho krokov, to, ako sa rozhodoval, ako sa zo všetkých síl snažil a aké malo jeho snaženie úspech. Nezameriava sa iba na prosté vysvetlenie "toto treba urobiť", ale na pozadí udalostí, stretnutí či celkovo histórie buduje svoj príbeh pre lepšie pochopenie. 

Zobrazenie toho, akú cestu musel Singapur "prejsť", aby sa z neho stalo jedno z najsilnejších finančných svetových centier, očakávate od tejto knihy, preto by som rada poukázala aj na jej iné aspekty. V prvom rade musím vyzdvihnúť opisy jednotlivých stretnutí s rôznymi ľuďmi, ktorí riadili iné krajiny sveta, opisoval detailne aj to, ako na neho subjektívne tieto osobnosti vplývali, aký mali život, čo sa s nimi stalo a podobne. Je to jeden z tých prvkov, ktorý túto publikáciu obohatí a zároveň jej dodáva aj istú dynamiku v čítaní, pretože keby zvolil iba čisté vymenovanie udalostí, tak by sa zrejme táto publikácia omnoho ťažšie čítala. Z pohľadu čitateľa oceňujem opisy atentátov a rôznych káuz, ktoré sa nezameriavali iba na predstaviteľov Singapuru a celkovo tohto štátu.

V druhom rade je veľmi citeľná autorova úprimnosť, to, ako sa dokázal brániť voči médiám a článkom, ktoré šírili o ňom a jeho rodine nepravdivé slová. Lee Kuan Yew v knihe opisuje aj jeho politické ciele, s ktorým čitateľ môže i nemusí súhlasiť. V tomto okamihu mi napadá kapitola, ktorá sa týkala toho, aby si vzdelaní muži brali za manželky iba vzdelané ženy, a tým by krajina prosperovala. Akoby láska nehrala žiadnu rolu a človek sa mal rozhodovať iba na základe rozumu a malo to viesť iba k prosperite a bohatstvu tejto krajiny. 
Áno, niektoré kroky sú pre niektorých ľudí veľmi nerealizovateľné a nepochopiteľné, ale na druhú stranu, tento známy premiér v sebe skrýval veľa humanity, ktorú veľmi rád zobrazoval a ktorú aj používal pri jednotlivých úkonoch - niekedy však s cieľom prosperovať, ale nemôžeme mu to brať v zlom.

V treťom rade vyzdvihujem informácie o iných štátoch, potreba iných pri budovaní, udržiavanie zahraničných vzťahov a nie také to sťahovanie sa do bubliny a vytváranie akejsi formulky "my sme niečo viac". Singapur brali ako rovnocennú krajinu, ktorá sa snažila pomáhať iným a zároveň prijímala pomoc od druhých. 

Vo štvrtom rade ide aj o akúsi autobiografiu, v ktorej autor venuje aj značnú časť svojej rodine, a to hlavne deťom - poukazuje na ich výnimočnosť, vzdelanie, teda to, že je na ne hrdý. Určite im pomohla aj otcova kariéra, ale zároveň ukázali svoju šikovnosť a vytrvalosť, že sú dôležitým prínosom pre singapurskú kultúru či vzdelanie, rovnako ako ďalší študenti, ktorým sa snažia v tomto štáte vytvoriť skvelú pôdu na profesijný život, aby neprišiel istý "odliv mozgov".

Z tretieho sveta medzi elitu teda nie je len obyčajnou publikáciou, ktorá poukazuje na prosperitu a moc. Ale zároveň sa snaží udržiavať vzdelanie, schopnosť vedieť sa porozprávať a riešiť problémy, dôležitosť rodiny, ľudského "držania spolu"  a hlavne na kontinuitu vzťahov medzi krajinami, aj s tými, s ktorými nezdieľajú rovnakú politiku či názor, ale v rámci prospechu je viac ako potrebné tieto vzťahy udržiavať, aby mali ľudia v štáte pocit istoty a bezpečia.

>Sima<

Za poskytnutie knihy na recenziu ďakujeme Nadácii United Philanthropy.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára