nedeľa 12. septembra 2021

Neviditeľné ženy : Caroline Criado Perez (recenzia)


Ak žena pri rozprávaní zvýši hlas, prikladajú si prst na pery a ‚tíšia‛ ju ako malé dieťa. Nikdy sa to nedeje, keď hlasnejšie prehovorí muž. (s. 314)

V súčasnosti vychádza veľké množstvo kníh, ktorých ústrednou témou je potreba feminizmu vo svete. Caroline Criado Perez napísala knihu Neviditeľné ženy, ktorá poukazuje na to, že sme ako ženy neviditeľné a pri štatistikách sa na nás nepozerá, pritom máme odlišné telá, myslenie, metabolizmus ako muži. V tejto publikácii sa snaží upozorniť na to, aby sa ženy dožadovali svojich práv a aby ľudia (teda muži) brali ohľad aj na ženskú perspektívu a nevynechávali ich pri štatistikách, pri výrobe produktov či riadení firiem.

Neviditeľné ženy sú naozaj nevšednou knihou, ktorá je neraz útočiaca a neraz si autorka neuvedomuje to, že isté problémy sa netýkajú len celkovo žien, ale aj napríklad zdravotne znevýhodnených ľudí (mužov či žien). Napriek tomu ma táto kniha zaujala a môžem ju odporúčať každému, kto k nej bude pristupovať s nadhľadom.

Radi si nahovárame, že neplatená ženská práca je len práca, ktorú vykonávajú jednotlivé ženy, keď sa starajú o svojich rodinných príslušníkov a všetky to robia pre seba. Nie je to tak. Je to práca, od ktorej závisí a z ktorej profituje spoločnosť. (s. 287)

Publikácia je pôsobivo napísaná a je postavená na štatistikách, ktoré však neraz chýbajú, pretože pri každom produkte sa vzorka robí iba na mužoch: či už ide o napríklad vesty, telefóny, parkovacie miesta či potrebné vybavenie na vykonávania nejakej práce.

Autorka zachytáva problematiku rodu v niekoľkých sektoroch, či už ide o každodenný život (napríklad obnova ciest, neplatená práca v domácnosti), pomôcky pri výkone práce (príliš veľké okuliare na ženskú hlavu) alebo aj pracovná morálka, pri ktorej ženské slovo veľa neváži, alebo nedostatok štatistík, prispôsobenia ženskej časti populácie, nedostatok lekárskej starostlivosti a hlavne toho, že sa jednotlivé mužské a ženské telá berú rovnako, pritom ženské telo má účinok na lieky úplne odlišný, avšak nikto nás nevaruje, pretože chýbajú údaje.

Caroline sa snaží poskytnúť relevantné fakty, ktoré sú naozaj zaujímavé a neraz som sa v nich našla aj ja, ale pri niektorých údajoch sa jej pohľad skresľuje, pretože ponúka pohľad ženy, ktorá sa vyrovnáva napríklad s americkým systémom rodičovských dovoleniek, a teda tým pádom zovšeobecňovala: tomu sa v celej knihe snažila vyhnúť. Nie každá krajina pristupuje k ženám rovnako, občas jej táto myšlienka trošku kolísala.

... skupinu sto učiteliek by v španielčine označili za „las profesoras‟, no hneď ako k nim pridáte jedného učiteľa, zo skupiny sa stane „los profesores‟. Aj taká je moc automatického mužského nastavenia. (s. 21)

I keď niektoré kapitoly mohli byť násilné, zamerané dosť agresívne voči mužom, tak sa jej podarila naozaj pozoruhodná kniha, ktorá priniesla pohľad na nedostatok ženských toaliet, pre ktoré je denne znásilnených niekoľko žien, rovnako na nedostatočnú úctu voči ženskému názoru, nedostatok akceptovania ženského tela a nedostatok štatistík či lekárskych pokrokov, ktoré by mohli zachrániť život mnohým ženám po celom svete, či každodenné problémy, ktoré ženy musia zažívať, skryté komentáre a neúcta, ktoré si vyžaduje svoju daň. Tieto jednotlivé témy sú len zlomok z toho, čo sa dočítate v jednotlivých kapitolách. Caroline berie svet nieke
dy príliš tvrdo, ale keď sa ocitnete v danej situácii, tak zistíte, že jej slová a celá tá agresivita (niekedy skrytá, niekedy zanedbateľná, niekedy dosť jasne podaná) je úplne v poriadku, začnete sa teda s ňou stotožňovať, pretože viete, že má pravdu.

S hrôzou, úzkosťou, sklamaním, smútkom budete čítať jednotlivé mikropríbehy, ktoré sú v jednotlivých kapitolách skryté, pretože odhaľujú svet ľudí, v ktorých slovo človek znamená muž.

Údaje zozbierané o mužoch nie sú, nemôžu byť a nemali by byť aplikované na ženy. Potrebujeme revolúciu vo výskume aj v praktizovaní medicíny, a už včera bolo neskoro. Potrebujeme vzdelávať lekárov, naučiť ich naslúchať ženám, uznať, že za ich neschopnosť správne diagnostikovať ženu nemôže len jej hystéria alebo klamstvá. Dôvodom môžu byť chýbajúce rodové údaje v ich vedomostiach. Prišiel čas brať ženy do úvahy a začať zachraňovať ich životy. (s. 269)

>Sima<

Za poskytnutie knihy na recenziu ďakujeme Grada Slovakia. Knihu kúpite aj na ich stránke.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára