pondelok 22. novembra 2021

Atlas radov živočíchov : Jules Howard a Fay Evansová, ilustrácie Kelsey Oseidová (recenzia)


Takýto typ miniencyklopédií je skvelým zážitkom jednak pre deti, jednak pre dospelých. A táto 80-stranová publikácia zaujme nielen svojimi faktami, ale aj ilustráciami. 

Autori idú pekne po poriadku, najskôr predstavia svojim čitateľom zvieraciu ríšu. Veľmi ľahko a zrozumiteľne vysvetlia komplikovanosť zaraďovania zvierat do kategórií. Keď vám takto sčista-jasna poviem, aby ste mi zaradili vlka dravého do domény, ríše, kmeňa, triedy, radu, čeľade, rodu a druhu, tak by ste sa na mňa asi pozerali, čo od vás chcem. Táto klasifikácia je komplikovaná, ale autori tejto knihy sa rozhodli jednoducho a jasne vysvetliť, čo ktorá kategória znamená, aby jej dieťa porozumelo, videlo medzi nimi rozdiel a samo dokázalo niektoré zvieratá zaradiť. I keď to nezvládne, pretože mu chýbajú dostatočné informácie (veď ktoré dieťa by vedelo vymenovať všetky čeľade či rody?), ale aspoň pochopí princíp a jednotlivé podmienky zaradzovania. 

Po Úvode a Klasifikácii sa vyskytuje ďalšia kapitola: Evolúcia radov. V nej sa recipient dozvie, odkiaľ pochádzajú rady, kedy sa ktoré živočíchy nachádzali na Zemi, kedy vyhynuli dinosaury a celkovo ako vyzerala zvieracia ríša v minulosti.

Od týchto krátkych, ale informáciami nabitých kapitol sa dostaneme k jadru celej knihy. Celý princíp spočíva v tom, že na jednej strane sa nachádza 30 zvierat, ktoré sú následne na ďalších dvoch stranách popísané: autorka sa orientuje individuálne u každého zvieraťa na niečo iné: na sfarbenie, spôsob života, potravu, rozmnožovanie, prostredie, v ktorom sa nachádza, výšku či hmotnosť, špecifické vlastnosti, sfarbenie, ako rodí dané zviera svoje mláďatá a ako sa tieto mláďatá postupne adaptujú na život na Zemi, vzhľad celkovo, do akej čeľade či rodu patrí daný živočích a podobne.
Každý živočích má špecifickú charakteristiku, ktorá z neho robí unikát. Niekedy ide o bežné veci (hmotnosť, potrava, výzor, správanie), ale niekedy sa vyskytnú aj pikošky (ktoré zviera môže vyprodukovať jed, ktoré je na pokraji vyhynutia a podobne). 

Potom nasleduje jedna strana, ktorá sa bližšie pozrie na špecifiká jednotlivých radov zvierat, môže ísť o opis rodinného života, opis jednotlivých kostí (celé telo alebo napríklad len čeľusť), špecifickej vlastnosti, ktorá sa týka iba jedného radu živočíchov (echolokácia), ďalej to môže byť aj pohlavný dimorfizmus a párenie, domestifikácia a rozmnožovanie hrabavcov, opis hryzákov, životný cyklus vážok, porovnanie najväčšieho a najmenšieho živočícha, špecifické telo a spôsob života, opis chelicerov u pavúkov a množstvo iného.

Kapitoly sú rozdelené nasledovne: Šelmy, Veľrybotvaré, Primáty, Hlodavce, Spevavce, Sovy, Hrabavce, Ostriežotvaré, Motýle, Vážky, Chrobáky, Blanokrídlovce, Šupináče, Korytnačky, Žaby a Pavúky. A na záver publikácia obsahuje aj Slovník.

Atlas radov živočíchov je zaujímavá publikácia, ktorá obsahuje potrebné informácie o zvieracej ríši, zároveň je však doplnená rôznymi maličkosťami, ktoré sa využívajú pri opisoch jednotlivých zvierat. Nechýba ani Slovník, čo veľmi oceňujem, keďže kniha obsahuje viacero slov, ktoré môžu byť pre dieťa neznáme.
Ponúka pohľad na zvieraciu ríšu z inej perspektívy, ukazuje nám čitateľom zaujímavosti, ktoré sme možno ako ani už dospelí čitatelia nevedeli. Niekedy sa stane, že sa v detských knihách vyskytnú poznámky redaktorov, ktoré sú venované slovenským deťom, aby si lepšie vedeli predstaviť niektoré údaje (typu: na Slovensku je to takto...). Tieto poznámky mi asi prvýkrát neprišli vôbec rušivé, ale boli opodstatnené a dodali celému príslušnému textu ešte väčšiu originalitu. 

I keď je táto krásne ilustrovaná publikácia nabitá informáciami, dieťa jej ľahko porozumie. Problémom môže byť iba klasifikácia, ale aj to si myslím, že autori zvládli bravúrne opísať. Čo sa týka jednotlivých textov pri zvieratách, tak sú zrozumiteľné, zaujímavé, obohacujúce pre všeobecný rozhľad dieťaťa. 
Na záver už len odporúčam každému malému milovníkovi zvierat, ktorý sa neuspokojí len s ilustráciami, ale už chce vnímať aj text a hlavne informácie, ktoré ponúka.

>Sima<

Za poskytnutie knihy na recenziu ďakujeme Albatros Media. Knihu si kúpite aj na ich stránke.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára